top of page

Výjezdová služba Hradec Králové a okolí

MVDr. Libuše Krejčová

Nemůžete se se svým mazlíčkem dostavit na veterinu? Špatně snáší cestování,  nebo nemáte možnost dopravy?

Chcete se se svým mazlíčkem naposledy rozloučit v klidu domova?

Nechcete při běžné prevenci svého sveřence vystavovat infekčnímu tlaku v čekárně?

Nebaví vás trávit Váš volný čas v čekárně u veterináře?

Nabízím domácí péči v oblasti:

  • Vakcinace (psi, kočky, fretky, králíci)

  • Veterinární prevence (poradenství, klinické vyšetření, klinické vyšetření na vzteklinu po pokousání člověka, žlázky, krácení drápků, další drobné úkony...)

  • Čipování, vystavení petpasu

  • Eutanazie

  • Ošetření ran, drobných úrazů, kousných zranění apod.

  • Ostatní dle domluvy

bottom of page